خدمات پیگیری و وصول خسارت از بیمه

خدمتی تخصصی از مجموعه راهکار

در اغلب موارد، پس از اینکه حادثه ناگواری رخ می دهد و  خسارتی به موضوع قرار داد بیمه وارد می گردد علاوه بر ورود ضرر سنگین مالی به بیمه گذار، وی را در شرایط روحی ناخوشایندی نیز که ناشی از اتفاق ناگوار حادث شده برای موضوع بیمه است قرار خواهد داد و همین امر باعث غفلت طبیعی بیمه گذار از پیگیری روند وصول مطالبات قراردادی و احقاق حق خود از شرکت بیمه می گردد که این موضوع میتواند باعث تضییع جزئی یا کلی حقوق متعلق به بیمه گذار گردد. تیم حقوقی دفتر وکیل محمد روغنی با افراد متخصص و اگاه از حقوق و مقررات بیمه ای می تواند در طول مسیر پیگیری خسارت، از زمان وقوع حادثه مشمول بیمه تا مطالبه نهایی خسارت از شرکت بیمه در همراهی و تعامل با شما باشد.

تیم متخصص

بکارگیری کارشناسان زبده و متبحر با کارایی بالا

تسریع در انجام

اجرای منظم و مدون امور در کوتاه ترین زمان ممکن

دقت در عمل

بررسی دقیق و موشکافانه حین رسیدگی به پرونده ها

جامعیت خدمات

ارائه صفر تا صد خدمات جامع حقوقی و بیمه

خدمات پیگیری و وصول خسارت از بیمه چیست؟

راهکار مناسب جهت جلوگیری از تضییع حقوق متعلق به بیمه گذار این است که در صورتی که بیمه گذار به هر دلیل توانایی و یا تمایل به پیگیری روند پرونده خود در بیمه تا حصول نتیجه را نداشته باشد می تواند با اعطای وکالت به یک تیم متخصص دغدغه و نگرانی خود از این موضوع را کاهش داده و پیگیری پرونده خسارتی خود را به وکلای خود واگذار نماید.

فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه حوادث انفرادی

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد.
برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گذار و شماره قرارداد می باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس  مدارک ضروری را به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم.
پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدور، صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:

 1. مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 2. شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای)
 3. حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده.
 4. تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

چرا مجموعه راهکار، بهترین است؟

با سال ها کسب تجربه، بهترین نتایج را در پرونده ها رقم بزنیم.

راهکار | متمایز و منحصربفرد

تجربه کاری

+ 9 سال

مشتریان

500+ کسب و کار

اعضای تیم

30+ متخصص

خدمات

10+ خدمت تخصصی

مدارک اعلام خسارت

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث انفرادی، مدارک مشترکی بشرح زیر نیاز می‌باشد، بدیهی است برحسب هر نوع غرامت مدارک اختصاصی مربوط به آن غرامت به اوراق پرونده بشرحی که متعاقباً اعلام می‌شود اضافه می‌گردد.

مدارک مشترک عبارتند از

 1. درخواست زیان دیده اعم از اینکه زیان دیده خود بیمه شده یا استفاده کننده باشد.
 2. تائیدیه بیمه نامه یا استعلام از واحد صدور.
 3. فتوکپی شناسنامه بیمه شده.
 4. گزارشهای حادثه اعم از گزارش مقامات انتظامی، قضایی و یا غیره.
 5. اصل بیمه نامه.
 6. فیش وصول حق بیمه(جهت کنترل بموقع پرداخت).
 7. گواهی پزشکی قانونی.
 8. گواهینامه رانندگی در صورت مبادرت بیمه شده به رانندگی که منجر به حادثه شده باشد.

چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد

 1. رونوشت خلاصه فوت.
 2. گواهی حصر وراثت در صورت عدم تعیین استفاده کننده.
 3. فتوکپی شناسنامه وراث یا استفاده کنندگان.
 4. قیم نامه در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر.
 5. نامه اداره سرپرستی در صورت داشتن ورثه یا استفاده کننده صغیر مبنی بر نحوه پرداخت سهم صغیر.

چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی روزانه باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد

 1. گواهی پزشک معالج یا معاینه کننده.
 2. نظریه پزشکی مبنی بر پایان معالجات.
 3. نظریه پزشکی یا کمیسون پزشکی دال بر تعیین میزان نقص عضو یا از کارافتادگی.
 4. نظریه پزشک معتمد شرکت مبنی بر تائیدیه میزان نقص عضو یا از کارافتادگی موقت.

توجه: همانطوریکه مستحضر می‌باشند رسیدگی به پرونده نقص عضو می‌بایست پس از کلیه معالجات انجام گیرد، و میزان آن قطعاً بعد از معالجات باشد و امکان بهبودی وجود نداشته و یا در زمان طولانی باشد.

چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر

 1. اصل صورتحساب بیمارستان
 2. اصل هزینه‌های متفرقه درمان