دعاوی سایر بیمه های بازرگانی

خدمتی تخصصی از مجموعه راهکار

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوت هایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست. به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ۱. بیمه های اجتماعی ۲. بیمه های بازرگانی

تیم متخصص

بکارگیری کارشناسان زبده و متبحر با کارایی بالا

تسریع در انجام

اجرای منظم و مدون امور در کوتاه ترین زمان ممکن

دقت در عمل

بررسی دقیق و موشکافانه حین رسیدگی به پرونده ها

جامعیت خدمات

ارائه صفر تا صد خدمات جامع حقوقی و بیمه

بیمه های اجتماعی (اجباری)

بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری یا بیمه های ناشی از قانون نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند.

در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.

بیمه های بازرگانی (اختیاری)

به بیمه های بازرگانی بیمه های اختیاری هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند در بیمه های بازرگانی بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد. بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت، خطر به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود تقسیم بندی دیگر، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است.

بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیرزندگی تقسیم می شوند. اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندیهای مختلف استفاده می کنند.

چرا مجموعه راهکار، بهترین است؟

با سال ها کسب تجربه، بهترین نتایج را در پرونده ها رقم بزنیم.

راهکار | متمایز و منحصربفرد

تجربه کاری

+ 9 سال

مشتریان

500+ کسب و کار

اعضای تیم

30+ متخصص

خدمات

10+ خدمت تخصصی

بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیا، مسؤولیت، زبان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند:

انواع بیمه های بازرگانی

الف) بیمه های اشیا

در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه گر شیئی است یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است. بیمه ی اشیا قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زبانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد.

از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیا خسارتی بودن آنهاست. حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است. به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده وضعیت مالی بیمه گذار نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند. بیمه های اشیاء متنوع ترین شاخه ی بیمه های بازرگانی است. بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع محصولات و فراورده های صنعتی و غیره با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد.

بیمه گران طرحها و پوشش های بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از اینگونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند. در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش انـد کـه در زیـر بـه تعدادی از آنها اشاره می شود:

بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، طوفان، شکست ،شیشه ترکیدگی لوله آب ضایعات ناشی از برف و باران، دزدی

بیمه اتومبیل (بدنه سرنشین شخص ثالث)

بیمه محصولات کشاورزی

بیمه هواپیما

بیمه مهندسی

بیمه کشتی

بیمه حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی، هوایی)

بیمه کامپیوتر

بیمه سفینه های فضایی

ب) بیمه مسؤولیت

بیمه مسؤولیت، بیمه های است که مسؤولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص بیمه می کند بنابر یک اصل حقوقی هرکس مسؤول زبان و خسارتی است که ثالث به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد.

ج) بیمه زیان پولی

در بیمه زبان پولی موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار میپردازد انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از:

۱. بیمه اعتبار

۲. بیمه تضمین

٣. بيمه عدم النفع

۴. بیمه صداقت و امانت

د) بیمه اشخاص

در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه گر فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص بیمه گر نمیتواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه برعهده بیمه گذار است.