نمایش یک نتیجه

آموزش سازمانی نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای بیمه ای

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «آموزش سازمانی نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای بیمه ای» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
50,000,000 تومان

آموزش های سازمانی: شرکت های تجاری که به اقتضای نوع فعالیت تجاری خود قراردادهای بیمه ای متعددی مانند بیمه های باربری، اتش سوزی و … منعقد می نمایند می توانند با آموزش حرفه ای پرسنل خود در بخش قرارداد ها، نسبت به تنظیم قراردادهای حرفه ای بیمه اقدام نمایند تا از این طریق و با تنظیم قراردادهای بیمه ای دقیق هم حقوق و منافع شرکت به بهترین وجه تضمین گردد و هم نیازمند مشاوره های متعدد از کارشناسان خارج از شرکت جهت تنظیم قرارداد نباشند.