نمایش 1–6 از 7 نتیجه

آموزش سازمانی نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای بیمه ای

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «آموزش سازمانی نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای بیمه ای» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
50,000,000 تومان

پیروزی قبل از جلسه اول دادرسی (اصول حرفه ای دادخواست و لایحه نویسی)

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «پیروزی قبل از جلسه اول دادرسی (اصول حرفه ای دادخواست و لایحه نویسی)» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
1,300,000 تومان

ژست حرفه ای وکیل (آموزش فن بیان و زبان بدن)

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «ژست حرفه ای وکیل (آموزش فن بیان و زبان بدن)» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
430,000 تومان

دوره (آموزش فنون دفاع استراتژیک)

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «دوره شطرنج حقوقی (آموزش فنون دفاع استراتژیک)» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
4,900,000 تومان

دوره تخصصی بیمه شخص ثالث

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «دوره تخصصی بیمه شخص ثالث» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
1,350,000 تومان

موارد فسخ و بطلان ویژه عقد بیمه

بدون امتیاز 0 رای

دوره تخصصی «موارد فسخ و بطلان ویژه عقد بیمه» برای اولین بار توسط راهکار آکادمی و به شکلی تخصصی و نوین تهیه و ارائه شده است. در صورت نیاز به راهنمایی قبل از خرید، با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

24 ساعت
0
500,000 تومان